Chieti Scalo
Movieland Chieti
Movieland Chieti
Via Tirino SN
66100
Chieti Scalo
IT
17